Infotool on tieto- ja palvelujohtamisen asiantuntijaorganisaatio,
jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lukuisten vaativien asiakasratkaisujen toteutuksesta.
Infotool toimii neljässä Pohjoismaassa ja sillä on käytössään
nykyaikaiset, tehokkaat ja tutkitusti alan parhaat tekniikat.

RATKAISUT

OHJELMISTORATKAISUT
PILVIPOHJAISET RATKAISUT
MITTATILAUSRATKAISUT

PALVELUT

KÄYTTÖÖNOTTO

Hyvin suunniteltu ja ohjattu käyttöönotto on onnistuneen ICT-hankinnan perusedellytys. Infotool suunnittelee ja toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa toimittamiensa ratkaisuiden käyttöönoton käyttäen alan parhaimmiksi todettuja menetelmiä.

KOULUTUS

Infotoolin vuosikymmenien kokemuksen vaativien asiakasratkaisuiden
toteutuksista mukanaan tuoma tietämys on saatavilla lisäämään myös sen asiakkaiden tietopääomaa. Myös koulutusten sisällöt sovitetaan asiakastarpeeseen ja niiden sisältöjä voidaan sisällyttää kokonaispalveluun.

KÄYTTÄJÄTUKI

Toimiva ja tarpeeksi kattava käyttäjätuki on tärkeässä asemassa käyttäjätyytyväisyyden rakentamisessa. Infotool tarjoaa tuottamiensa ratkaisuiden käyttäjille käyttäjätuen, joka varmistaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

YLLÄPITO

Ratkaisuiden käytön jatkuvuus ja varmuus ovat tekijöitä jotka turvataan tehokkailla ylläpitopalveluilla. Infotool käyttää uusimpia ja parhaiksi todettuja tekniikoita ja toimintatapoja tarjoamiensa ratkaisuiden ylläpitopalveluissa.

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Infotoolin asiantuntijuus on sen asiakkaiden käytettävissä aina tilannekartoituksista, vaativien ja monimutkaisten toteutuksien suunnitteluun ja läpiviemiseen asti.
OTA YHTEYTTÄ – VARAA TAPAAMINEN

Nimi (*)

Sähköposti (*)

Yritys

Viesti

Olemme tuottaneet ratkaisuja seuraaville yhteisöille: